27 september 2023

Prinsjesdag

19 september 2023 was het Prinsjesdag en begon het nieuwe werkjaar van de regering. Minister Kaag van Financiën bood de Miljoenennota, de Rijksbegroting en het Belastingplan 2024 aan de Tweede Kamer aan. We halen graag een paar punten voor u naar voren.

Tariefswijziging Box 2

Als een B.V. dividend uitkeert aan haar directeur grootaandeelhouder (dga), wordt dat nu (tot en met 2023) nog belast met één vast tarief van 26,9% inkomstenbelasting in box 2.

Het box 2-tarief verandert met ingang van 1 januari 2024. Er komen voortaan twee schijven:

  • de eerste € 67.000 bruto dividenduitkering wordt belast tegen 24,5%;
  • het meerdere bedrag dat aan bruto dividend wordt uitgekeerd wordt belast tegen 31% (inmiddels is dat percentage in de algemene beschouwingen al verhoogd naar 33%).

Tariefswijziging Box 3

Het tarief in box 3 wordt met 2%-punt verhoogd van 32% naar 34% (inmiddels is dat percentage in de algemene beschouwingen al verhoogd naar 36%).

Afschaffen betalingskorting voorlopige aanslag IB

De betalingskorting bij voorlopige aanslagen IB wordt volledig afgeschaft.

Bedrijfsopvolgingsregeling

U kunt als dga een deel of alle aandelen in uw eigen bv onder voorwaarden fiscaal erg gunstig overdragen aan iemand anders. Als dan sprake is van een schenking, is niet of nauwelijks schenkbelasting verschuldigd op grond van de zogenaamde BedrijfsOpvolgingsRegeling (BOR) en daarnaast is het mogelijk om box 2-heffing door te schuiven naar de begiftigde via de zogenaamde DoorSchuifRegelingen (DSR).

De BOR en DSR worden in de komende jaren op een flink aantal punten versoberd en op een aantal punten juist weer verruimd. Soms is het gunstig om een bedrijfsopvolging naar voren te halen, soms is het (vanuit fiscaal perspectief) juist weer gunstig om hiermee te wachten.

Wilt u graag advies over bovenstaande wijzigingen, neem dan contact met ons op.