29 november 2023

Goed voorbereid het jaar uit?

Nog even en dan is weer tijd voor de oudejaarsconference. De afsluiting van het jaar 2023. Zijn er voor die tijd nog acties? Wij hebben een paar eindejaarstips voor u op een rijtje gezet:

 • Eigenwoningschenking:
  • Heeft u in 2021 of 2022 geschonken aan uw kind (of een ander) voor de eigen woning? Als de vrijstelling niet volledig benut is, dan kunt u deze vrijstelling alleen dit jaar nog aanvullen!
  • De jubelton is afgeschaft maar alleen dit jaar is er wel nog het jubelkwartje! Enkel dit jaar kan een verkrijger met een leeftijd tussen de 18 en 40 jaar hiervan gebruikmaken. Het is dus niet mogelijk om te spreiden over de jaren! De verkrijger kan het vervolgens nog tot en met 2025 aanwenden voor de eigen woning.
 • Dividenduitkering (box 2)
  Door stijgende tarieven in box 2 kunt u overwegen om dit jaar nog dividend uit te keren onder het huidige (lagere) tarief van 26,9%. Dit scheelt 6,1% met het hoogste tarief in box 2 vanaf 2024 (eerste €67.000  belast tegen 24,5% en daarboven 33%). Overigens geven wij in overweging om vanaf 2024 jaarlijks gebruik te maken van de eerste schijf als er opgepotte winsten in de BV zitten. De eerste €67.000   is immers belast tegen 24,5% (bij fiscaal partners €134.000).
 • Spaartegoeden en beleggingen (box 3)
  Heeft u laagrenderend vermogen in box 3? Besef u dat dit onder het huidige box 3 zwaar wordt belast door het veronderstelde rendement. Of de manier van heffing stand gaat houden is zeer de vraag. Wij adviseren u om het rendement (opbrengsten – kosten) op uw totale box 3-vermogen goed te administreren per jaar.
 • Excessief lenen
  Heeft u leningen verstrekt vanuit uw eigen B.V. aan uzelf of aan verbonden personen zoals uw kinderen die hoger zijn dan € 700.000 dan is het belangrijk om zo spoedig mogelijk te toetsten of deze onder de wet excessief lenen vallen. Waar nodig dient nog voor het einde van het jaar actie te worden genomen zoals bijvoorbeeld het aflossen van de leningen door dividend.
  Let op: voorgesteld is om per 2024 de drempel te verlagen naar € 500.000. Dit betekent dat u in 2024 geconfronteerd wordt met een heffing (tegen de nieuwe tarieven) als u meer dan €500.000 heeft geleend bij de BV.

Als u vragen heeft over uw eigen situatie, dan denken wij uiteraard graag met u mee.