Disclaimer website

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website van www.fiscaalraadgevers.nl de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie onvolledig is, na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is. Stomphorst Fiscaal Raadgevers B.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze site en er kunnen aan de site geen rechten worden ontleend. Stomphorst Fiscaal Raadgevers B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden.