18 januari 2024

Belastingrente voorkomen? Controleer uw voorlopige aanslagen!

Heeft u een voorlopige aanslag 2023 ontvangen voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting? Word niet verrast door belastingrente en controleer de aanslagen.

Het jaar is bijna afgelopen. Klopt de inschatting van de inkomsten in de opgelegde voorlopige aanslag? Moet u voor uw onderneming of als particulier bijbetalen? Dan kan de Belastingdienst belastingrente in rekening brengen over het verschuldigde bedrag. U betaalt geen belastingrente als u vóór 1 mei 2024 de aangifte indient bij de Belastingdienst. Haalt u dit niet? Vraag dan tijdig een aanvullende voorlopige aanslag aan.


Doet u dit niet? Dan kan u geconfronteerd worden met hoge rentes over uw belastingschuld. In de vennootschapsbelasting bedraagt de belastingrente 8% (2023). Vanaf 2024 stijgt de belastingrente voor de vennootschapsbelasting naar 10%. Voor de andere belastingen -waaronder de inkomstenbelasting- is de belastingrente 6% (2023). Vanaf 2024 stijgt de belastingrente voor de andere belastingen naar 7,5%!

Met de stijgende rentepercentages adviseren wij niet alleen de aanslagen over 2023, maar ook de voorlopige aanslagen over 2024 goed te controleren. Voor de inkomstenbelasting geldt dat deze aanslagen worden vastgesteld op basis van voorlopige forfaitaire rendementspercentages voor schulden en banktegoeden. Na afloop van het jaar wordt het percentage definitief vastgesteld. Naar verwachting zijn de daadwerkelijke percentages hoger dan de voorlopige inschatting van de fiscus. Het rendementspercentage voor beleggingen en andere bezittingen staat al vast en bedraagt in 2023 6,17% en in 2024 6,04%. Hou daarmee rekening bij het controleren van de voorlopige aanslag.

Heeft u vragen? Uiteraard denken wij graag met u mee.